27 Ağustos 2008 Çarşamba

Niğde Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. Lisans ve Doktora Prog. İlanı

(TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALIMI)
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. ve 14. Maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
İşletme
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
20+2*
5+1*
28
Muhasebe Finansman
20+2*
5+1*
28
Yönetim ve Organizasyon
20+2*
5+1*
28
İktisat

20

20
Kamu Yönetimi

15

15
İlköğretim
Sosyal Bilg. Öğ. Programı
20

20
Eğitim Bilimleri

12

12
Türkçe Eğitimi

10

10
Güzel Sanatlar
Müzik Eğitimi
7

7
Resim İş Eğitimi
3

3
Tarih
Yakınçağ Tarihi
20

20

Ortaçağ Tarihi
5

5
Türk Dili ve Edebiyatı

15

15
Beden Eğitimi ve Spor

20

20
* Yabancı Uyruklu öğrenci
Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler :
Öğrenim görmek istedikleri Lisansüstü Programı belirtir dilekçe (Enstitüden alınacaktır)
Özgeçmiş
Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği
(Varsa) Yabancı dil belgesinin aslı veya onaylı örneği
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesinin aslı veya onaylı örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2 adet vesikalık fotoğraf
Transkript (Not durum) belgesi veya onaylı örneği (Not ortalaması ilgilinin mezun olduğu okul tarafından 100’lük sisteme çevrilmiş olacaktır)
Başvuru İçin Gerekli Şartlar :
Yüksek lisans programlarına ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 55 puan alanlar başvurabileceklerdir.
Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 70 puan almış olmaları ve lisans mezuniyet not ortalamasının en az 100 üzerinden 75 olması, doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile başvuranların ALES’ten (SÖZ veya EA) en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
Doktora programlarına başvuracak adayların ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
Doktora programlarına başvuru yapabilmek için; adayın yüksek lisans eğitimini doktoraya başvurduğu alanda yapmış olması; lisans derecesi ile doktora programlarına başvuracak adayların fakülte/yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmaları gerekir.
Yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil ön şart değildir. Yabancı dil puanı olanların bu puanları değerlendirilmeye dahil edileceğinden yabancı dil belgesi bulunanlar başvuru sırasında bu belgelerini vermelidir.
LES/ALES puanı iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak Niğde Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenimi yapanlardan, bu öğrenimini tamamladıktan veya ilişiği kesildikten sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek lisansüstü programlara başvuranlardan, bu durumu belgeledikleri takdirde yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.
Adayların şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sırasında istenen belgelerde eksik bulunanların başvuruları alınmayacaktır.
2006 Yılı Aralık Dönemi LES’ten 45 ve üzeri puan alarak başvuranların ÖSYM İnternet sitesinden LES puanlarının ALES puanına çevrilmiş halinin çıktısını alarak LES belgesi ile birlikte başvuracaklardır.
Başvuru Adresi:
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlük Binası Yanı-NİĞDE
Başvuru Tarihleri : 15-29 Ağustos 2008
Mülakat Sınav Tarihi : 3 Eylül 2008
Sınav Yeri : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sınav Saati : 10:00
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı
Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal kağıdı
Öğrenci katkı payı makbuzu
Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
ALES belgesinin aslı
Transkript (Not Durum) Belgesinin aslı
Dört adet vesikalık fotoğraf (baş açık halde çekilmiş olacak)
Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Asil Adaylar : 8-11 Eylül 2008 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.
Yedek Adaylar : 12 Eylül 2008 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde yapılacaktır.
Bilgi için telefon: 0.388.211 27 57

Hiç yorum yok:

 
Vitamin Oyun Sivilce